Trwa wczytywanie produktów

Klauzula informacyjna RODO

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cardilla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowej 30 (dalej „My” albo „Administrator”). Jako administrator danych decydujemy o celu przetwarzania danych, odpowiadamy za to w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jakie środki bezpieczeństwa będziemy stosować w celu ich ochrony oraz po jakim czasie Twoje dane zostaną usunięte.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych lub jeśli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw, skontaktuj się z nami: rodo@cardilla.eu

 

II. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane otrzymaliśmy w jednym z następujących przypadków:
-podałeś je nam w celu założenia konta na stronie www.cardilla.eu;
-otrzymaliśmy Twoje dane w celu realizacji zamówienia/świadczenia usług;
-otrzymaliśmy dane w wyniku Twojego kontaktu (telefonicznego, e-mail, poprzez stronę internetową) lub podałeś nam je w związku z przekazaniem wizytówki.

 

III. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:
-zawarcia i realizacji umowy z nami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Oznacza to, że dane są przetwarzane w celu wykonania i obsługi umowy, kontaktu z Tobą w związku z realizacją umowy, obsługi potencjalnych reklamacji, rejestracji konta na stronie www.cardilla.eu w celu realizacji usługi;
-wypełnienia przez nas obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
-prowadzenia przez nas działań marketingowych dotyczących naszych usług i produktów, monitorowania jakości świadczonych przez nas usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

IV. Jak długo trzymamy Twoje dane?

Po wykonaniu umowy/świadczeniu usługi Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres retencji wynikający z przepisów prawa (np. wymagany przez przepisy podatkowe i rachunkowe) oraz umożliwiający każdej ze stron umowy dochodzenie potencjalnych roszczeń przed sądem. W żadnym z powyższych przypadków Twoje dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 6 lat od wykonania usługi/rozwiązania lub rozliczenia umowy zawartej z nami.

 

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane naszym podwykonawcom dostarczającym nam usługi IT, poligraficzne, marketingowe, oferującym usługi płatnicze, firmom windykacyjnym, biurom rachunkowym. Każdorazowo jeśli będziemy musieli udostępnić Twoje dane naszym podwykonawcom, zapewniamy Cię, iż każdorazowo odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VI. Jakie masz uprawnienia w stosunku do Administratora w związku z przetwarzaniem danych?

Chcielibyśmy Cię poinformować, że możesz skorzystać z następujących uprawnień:
-masz prawo byśmy udzielili Ci informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych,
-możesz poprosić nas o dostęp do danych, które są przez nas przetwarzane, jak również możesz zwrócić się o kopię danych, które nam przekazałeś,
-jeśli przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy zawartej z Tobą lub zgody, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazałeś oraz - o ile jest to technicznie możliwe – możesz poprosić o przekazanie tych danych innemu podmiotowi,
masz prawo zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych,
jeśli przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie zgody- możesz ją wycofać w każdym czasie,
-masz prawo zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania Twoich danych,
możesz zwrócić się do nas z żądaniem sprostowania, ograniczenia przetwarzania Twoich danych przez okres umożliwiający nam wyjaśnienie sytuacji/rozpatrzenie skargi, jeśli okaże się, że Twoje dane są niekompletne lub nieaktualne.

 

VII. Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

-Twoich danych nie przekazujemy do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
-nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany, nie profilujemy Cię,
masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
-podajesz nam swoje dane dobrowolnie, jednakże podanie minimalnie przez nas wymaganych danych jest niezbędne w celu wykonania umowy/świadczenia usług. Konsekwencją braku podania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.